GO digital

Modulbasert progamvare

Velg de puslespillbitene som passer deg best. Først da får du hele bildet.

Tilpass etter behov

Du har dine behov, og med en modulbasert programvare bygger du en løsning som passer for deg og ditt bruk.

Effektiviser

Tiden strekker ikke til. Med GO digital kan du effektivisere og automatisere for å fjerne tidstyvene.

Fokus på din kvalitet

Tilpass verktøyet for å bevare din kvalitet i hele bedriften. Da blir det enklere å delegere, og oppfølgingen går av seg selv.

Brukere i GO digital

Egne ansatte

Legg til eller overfør egne ansatte for å gi dem tilgang til GO digital. Angi hvilken brukerrolle som er aktuelt og inviter bruker med e-post og sms.

Eksterne og innleide

Inviter en hvilken som helst person til GO digital med e-post eller sms og gi brukeren tilgang til prosjekter, timer, sjekklister m.m. Trekk tilgang når behovet ikke lenger er tilstede.

Timer og tillegg

Timeregistrering

Timeregistrering med tidspunkt for å ivareta krav om dokumentasjon. Koble timer til kunde, prosjekt og/eller oppgaver. Automatiske forslag basert på parametere for å gjøre det enkelt og tidsbesparende.

Timer registreres automatisk mot korrekt lønnsart!

Tillegg

Legg til tillegg som natt-, bas-, formann-, og smusstillegg eller maskin- og utstyrstillegg.

Fravær og ferie

Fravær

Automatisk kontroll mot gjeldende lover og regler ved registrering eliminerer feil . IA kan også benyttes fremfor den tradisjonelle 4×3.

Ferie

Velg om det skal benyttes 5 eller 6 dagers uke ved ferieregistrering. Feriene visualiserer du i kalenderen for god oversikt.

Dokumenter

Enkel tilgang

Last opp og del dokumenter med ansatte og andre involverte. Legg til prioritering og kategori for bedre organsiering.

Automatisk påminnelse og gjentagelse

Legg til om et dokument skal fornyes og om det skal fornyes med jevne mellomrom. Motta varsel i forkant slik at det ikke blir glemt.

HMS & KS Aktiviteter

Følg opp aktiviteter

På lik linje som med dokumenter opprette du egne aktiviteter som periodisk kontroll, legg til et dokument eller et gjøremål.

Ikke glem noe igjen

Aktiviteten kan gjentas automatisk ved behov og i forkant kan den ansvarlige motta en påminnelse.

Internkontroll

Trygghet

Alle bedrifter som utfører arbeid for en annen part skal ha internkontrollrutiner for hva, hvem og hvordan noe gjøres. Legg til rutiner fra et eget bibliotek eller opprett egne fra start, og sørg for at alle rutiner blir tilpasset eget bruk.

Lovpålagt

Internkontroll er lovpålagt! Det behøver ikke være komplisert eller krevende men det må dekke kravet i internkontrollforskriften.

Prosjekter

Økt kontroll

Ved større oppdrag er det fornuftig og organisere dette under et prosjekt for å samle alle aktiviteter på et sted som bidrar til økt kontroll og innsyn hver dag.

Reduser risiko

Med tilgang til data i sanntid tar en prosjektleder avgjørelser og grep før det er for sent, og kan utføre kontroller og jobbe aktivt for å redusere riski.

Oppgaver

Organiser aktiviteter

Med oppgaver fordeler og planlegger du fremtidige aktiviteter, inkludert faste aktiviteter. Planlegg og fordel i egen kalender og inkludere info om fravær og ferie.

Gi de ansatte kontroll

Oppgaver kan plukkes, avvises, fullføres og opprettes direkte i GO digital av de ansatte, og når oppgaven er ferdig kan lederen ta over.

Filer og mapper

Last opp dokumenter og bilder, organisert i mapper med smart styring for innsyn og tilgang.

Forhåndsvis dokumenter og bilder direkte med mulighet for å lage unik link som kan deles. Lag video direkte for å forklare endringer knyttet til et bilde eller et dokument.

Alle aktiviteter knyttet til et dokument eller bilde blir logget slik at man enkelt kan se tilbake i tid hva som har skjedd.

Sjekklister

Økt kvalitet

Kontroller arbeidet fortløpende med smarte sjekklister for å redusere feil og øke kvaliteten. Feil kan rapporteres direkte fra et sjekklistepunkt og med flyt kan leder følge hele prosessen.

Tilpass og skreddersy

En sjekkliste er verdt sin vekt i gull hvis det brukes riktig. Lag derfor maler som kan gjenbrukes, eller kopier fra GO digital sitt bibliotek. Tilpass og skreddersy hver enkelt sjekkliste etter behov og type prosjekt.

Avviksmelding

Aktiv forebygging

Når noe går galt kan man dokumentere fortløpende for å hindre at det ikke skjer igjen. Aktiv forebygging bidrar til økt trygghet og sikkerhet.

Inkluder eksterne

Et avvik kan underbygges med ytterligere dokumentasjon ved å invitere eksterne via e-post for å hente inn mer informasjon.

Endringsmelding

Endringer skjer

Når noe ikke går helt som planlagt og det skaper store endringer så benyttes endringsmelding for å dokumentere årsaker og konsekvenser.

Digital behandling

Når endringsmelding er signert og ferdig utfylt kan man legge til mottakers e-postadresse og be om signatur og digital behandling.

Integrer med dine
favoritt verktøy

Med integrasjoner kan mange av de manuelle
arbeidsoppgavene automatiseres og alle
systemer vil alltid være oppdatert.

Sidevelger

Prøv GO digital gratis i 30 dager!

Vi setter opp et komplett GO digital system for deg og dine ansatte så dere kan prøve gratis i 30 dager. Ingen forpliktelser eller krav om avtale!

Prøv GO digital

Del på: