G O L I A T H S Y S T E M E R

Loading

Din samarbeids- partner og kunnskapsbank

Metodisk kunnskap og virksomhetsforståelse.

Vi jobber best sammen

Vi leverer tjenester som fokuserer på å støtte og styrke din forretningsdrift.
- som gjennom interaksjon og synergier med organisasjonen styrker konkurransekraften
og gir rom for fokus på kjernevirksomhet og inntjening. Vi har kompetanse som bidrar til dette.
– i samhandling med ledere og organisasjoner som anerkjenner behovet for dette.
Av og til vil det eller kan det være ønskelig og eller nødvendig med bistand fra tredjepart.

Rådgivning og konsulenttjenester innenfor HMS, internkontroll og KS.

Vi bistår deg og din organisasjon med å etablere og implementere samt drifte et HMS/- internkontroll/- og eller kvalitetssystem som er forretningsmessig fokusert og forankret gjennom gode prosesser, revisjoner, rapporter, analyser og tiltaksplaner i takt med organisasjonens drift, budsjett og planverk.

Vi at en riktig og balansert fokus på forståelse av hvordan HMS og Internkontroll fungerer som lederverktøy i realiteten handler om lønnsomhet. - og det å få ut det optimale av din organisasjon.

Vi bistår på alle nivåer fra strategi til det å faktisk utarbeide dokumenter, rutiner, malverk til implementering i organisasjonen din.

Kontakt oss
Organisasjon og HR-prosesser.

Samtaler, analyser, tiltak, én til én, grupper, samhandling, ansattmedvirkning, tiltak.. Gode og kvalitetssikrede metodiske prosesser og en virksomhetsforståelse styrkes gjennomføringsevnene og resultatet på de prosessene dere skal inn i og må gjennomføre.

Ansettelser og avslutninger av arbeidsforhold, medarbeidersamtaler, korrigerende samtaler, personalpolitikk, HR- regelverk, håndbøker, prestasjoner, endringsledelse, begeistring, skape samhold og kultur med mer...

Kontakt oss
Sertifisering og bistand i prosesser.

Styrk din markedsposisjon. – åpne nye markeder og sikre fremtidige muligheter gjennom dokumentert kunnskap, egenskap og organisatorisk skikkelighet.

Vi bistår i prosesser for Miljøfyrtårn, ansvarsrett, HMS – internkontroll, Achilles, Startbank, ISO, Equass...

Ansvarsrett     |    Miljøfyrtårn     |    Achilles    |    Startbank    |    ISO    |    Equass

Kontakt oss
Læringsarena.

GO advisor har en meget god læringsarena som vi enkelt kan tilpasse dine behov og din organisasjon. Vi har åpne kurs og opplæringer, men flere og flere bedrifter vil ha kurs og opplæring tilpasset og gjennomført «in house».

Det er fokus på å overføre kunnskap tilpasset behov og prosesser. Vi har kurs for styremedlemmer, toppledere, mellomledere/linjeledere, prosjekttilknyttede, ansatte, verneombud – her har vi 2-dagers grunnopplæring og 40 timers-kurs for de som velger det, kurs for Arbeidsmiljøutvalg samt støtte i prosesser for valg og gjennomføring med mer. Fra stol til podiet – et kurs for å takle det å stå foran grupper. Det er mye kompetanse og kunnskap som ikke kommer frem i organisasjoner fordi ansatte ikke tør å ta ordet. – dette løser vi.

Alle kurs kan også gjennomføres én til én dersom tid og kalender gjør det utfordrende å sette av hele dager. – vi kommer til deg når det passer.

Kontakt oss
Management for hire.

Det kan være behov for å styrke organisasjonen på fagområder fra tid til annen. Ikke på hel tid, men i periode(r).

Det kan være administrasjon, lederstøtte, HR, prosesser, HMS – her også HMS-leder, HMS- koordinator på byggeplasser og i prosjekter, Kvalitetssikring, revisjon, innkjøp med mer.

Vi kan bistå deg og din organisasjon på mange områder. – kosteffektivt og oversiktlig.

Heltid, deltid, periodisk, årskontroll, prosjekt, oppdrag og prosess.

Internkontroll    |    HR    |    Administrasjon    |    Kvalitet(QA)    |    Revisjon    |    Innkjøp    |    HMS-leder    |    HMS i prosjekt/oppdrag

Kontakt oss
Foredrag og innlegg.

Vi bidrar med foredrag på mange emner og områder.

Vi er med og holder innlegg og annet på konferanser og samlinger.

Kontakt oss så kan vi se på hvordan vi kan skape noe sammen med vår deltagelse i din hverdag.

Kontakt oss