fbpx

GO digital

Tripletex + GO digital

En kraftfull og fullverdig integrasjon som sørger for at dine data alltid er oppdatert. Toveis synkronisering for optimal opplevelse og tidsbesparelse.

En komplett og fullverdig integrasjon

Med integrasjon mot Tripletex automatisk synkroniseres ansatte, avdelinger, kunder, leverandører, kontaktpersoner, prosjekter, oppdragstyper, timetyper, timer, produkter m.m. Lag ordregrunnlag og overfør som faktura eller til prosjekt.

 

Les om integrasjon på Tripletex sine nettsider.

Ansatte (brukere)

Ansatte må opprettes i Tripletex. Når ansatte er opprettet, overføres de automatisk til GO digital med tilhørende detaljer, og inviteres automatisk med SMS og e-post.

Når ansattdetaljer endres, oppdateres dette i begge systemer umiddelbart.

Informasjonen som synkroniseres er ansattnummer, navn, adresse, mobilnummer, personnummer, fødselsnummer, pårørende m.m.

Avdelinger

Avdeling er obligatorisk og må derfor aktiveres i Tripletex. Når avdeling er aktivert vil avdelinger som lages i Tripletex eller GO digital synkroniseres umiddelbart.

Selv om Avdeling er obligatorisk, behøver man ikke å benytte dette.

Kunder og leverandører

Kunder og leverandører kan opprettes i begge systemer og være tilgjengelig umiddelbart. Detaljene som synkroniseres er kunde-/leverandørnavn, nummer, adresse, epost, telefonnummer og status.

Kunde-/leverandørnummer sammenliknes, slik at det er identisk i begge systemene.

Kunde kan også opprettes ved opprettelse av prosjekt, den vil dermed også bli opprettet i Tripletex.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner må opprettes i Tripletex og deretter synkroniseres ned til GO digital. En kontaktperson kan ligge på kunder og kan benyttes i prosjekt.

En kontaktperson som synkroniseres, føres også i en egen liste under ansatteoversikten, der de kan inviteres til GO digital på lik linje som en bruker. Det er perfekt ved bruk av innleid arbeidskraft eller hvis en ekstern skal gjennomgå innhold.

Prosjekter

Prosjekter kan opprettes i begge systemer og er dermed tilgjengelig umiddelbart. Prosjektdetaljer som synkroniseres er navn, nummer, adresse, oppdragstype, status, dato, medlemmer (deltagere), beskrivelse m.m.

Prosjekt kan også opprettes vis mobil-APP og opprettes da samtidig i Tripletex.

En snarvei for å åpne et prosjekt direkte i Tripletex fra GO digital, gjør det smidig å arbeide effektivt.

Timer

Alle timer som registreres kan overførs til Tripletex ved at timene godkjennes, deretter er de tilgjengelig i Tripletex umiddelbart. Timer som avgodkjennes fjernes fra Tripletex. Har man flere registreringer mot samme prosjekt så slås disse sammen i Tripletex.

GO digital er master for timeregistrering, derfor vil endringer som gjøres i Tripletex ikke bli fanget opp av GO digital.

Produkter

Når oppgaver brukes i GO digital kan det aktiveres slik at man kan søke direkte i Tripletex sitt produktregister for å underbygge oppgaven med produkter og antall, disse kan igjen overføres til Tripletex som en ordre eller ordrelinje.

Endringer på produkt i Tripletex vil ikke fanges opp av GO digital.

Oppgaver

En oppgave i GO digital kan inneholde produkter og timer. Når en oppgave er fullført av en bruker, kan oppgavens innhold overføres til Tripletex som en enkeltordre eller som ordrelinjer på et prosjekt som er klart for viderefakturering.

Har man flere produkter av samme type, vil disse kombineres for å beholde oversikt.

Er produkter i Tripletex fakturert, vil GO digital fange opp dette. Når nye produkter overføres, legges dette til som nye ordrelinjer.

Dokumenter

Når det fylles ut skjemaer som sjekklister eller avviksmeldinger, vil disse overføres til korrekt prosjekt i Tripletex så snart skjemaet får status som behandlet.

Filen overføres som PDF, og kan deretter legges til som vedlegg på faktura.

Fravær og ferie

I GO digital kan det registreres sykefravær og ferie ihht myndighetenes regelverk. Disse dataene skal være med i timelister ved lønnskjøring, slik at alt blir korrekt.

Av hensyn til dette lages det egne timerader i timelisten i GO digital, der hvert enkelt fravær knyttes mot korrekt timetype. Dermed blir lønnsgrunnlaget korrekt når disse timene overføres til Tripletex.

Maskintimer

Ved registrering av timer, kan man registrere både maskintimer og arbeidstimer.

Når maskintimer er godkjent, vil disse overføres til Tripletex som ordrelinjer på hvert prosjekt, mot eget produkt som opprettes når integrasjonen aktiveres. Hvis dette ikke er ønskelig, kan produkter slettes og maskintimene lagres i GO digital uten overføring.

Reiseregning

Med kjørebok montert kan alle kjøreturer inkludert bompenger overføres til Tripletex som reiseregning.

Reiseregning kan sendes opp som utlegg for tilbakebetaling, som grunnlag for beregning av skatt eller som grunnlag for viderefakturering.

Krever kjørebok og autopass-integrasjon.

Kjøreturer og bompenger

Med kjørebok montert kan alle turer inkludert bompenger kobles til prosjekt, slik at kostnadene blir mer fullstendige.

Kjøreturer inkludert bompenger kan sendes til prosjekt som ordrelinjer, som igjen kan viderefaktureres til kunde.

Krever kjørebok og autopass-integrasjon.

Sidevelger

Prøv GO digital gratis i 30 dager!

Vi setter opp et komplett GO digital system for deg og dine ansatte, slik at dere kan prøve gratis i 30 dager, helt uten forpliktelser.

Prøv Go digital

Del på: