fbpx

GO digital

Modulbasert programvare

Velg de puslespillbitene som passer deg best. Først da får du hele bildet.

Tilpass etter behov

Alle har sine egne behov. Med en modulbasert programvare er det enkelt å bygge en løsning som passer din bedrift.

Fjern tidstyvene

Tiden er en knapp ressurs. Med GO digital kan du effektivisere og automatisere for å fjerne tidstyvene.

Gjennomgående kvalitet

Tilpass verktøyet for å sikre høy kvalitet gjennom hele bedriften. Da blir det enklere både å delegere og å følge opp.

Brukere i GO digital

Egne ansatte

Legg til eller overfør egne ansatte som brukere i GO digital. Der kan du enkelt definere brukerrolle, og kan invitere nye brukere ved hjelp av e-post og sms.

Eksterne og innleide

Ved ulike korttidsengasjementer kan du enkelt gi tilgang til prosjekter, timer, sjekklister m.m. Når engasjementet avsluttes, fjerner du enkelt tilgangen.

Timer og tillegg

Timeregistrering

Timeregistrering med nøyaktige tidspunkter for å ivareta dokumentasjonskravene. Timer kan knyttes til kunde, prosjekt og/eller oppgaver, og automatiske forslag basert på parametere gjør det ekstra tidsbesparende.

Timer registreres automatisk mot korrekt lønnsart.

Tillegg

Legg til tillegg som natt-, bas-, formann- og smusstillegg samt maskin- og utstyrstillegg.

Fravær og ferie

Fravær

Automatisk registreringskontroll mot gjeldende lover og regler, sikrer at feil elimineres . IA kan benyttes fremfor den tradisjonelle 4×3.

Ferie

Velg om det skal benyttes 5 eller 6 dagers uke ved ferieregistrering. Feriene visualiseres i kalenderen for å gi god oversikt.

 

Dokumenter

Enkel tilgang

Sokumenter kan lastes opp og deles med ansatte og andre involverte. Legg til prioritering og kategori for å sikre best organisering.

Automatisk påminnelse og gjentagelse

Legg til om et dokument skal fornyes og om det skal fornyes etter faste intervaller. Varslingstjeneste sikrer at fornyelse ikke blir glemt.

HMS & KS aktiviteter

Følg opp aktiviteter

På lik linje med dokumenter, opprettes egne aktiviteter som periodisk kontroll, dokumenter eller gjøremål legges enkelt til.

Automatisk gjentakelse

Ved behov kan aktiviteten gjentas automatisk, inkludert påminnelse til ansvarlig person i forkant.

Internkontroll

Trygghet

Det er påkrevd med rutiner for internkontroll for alle bedrifter som utfører arbeid for en annen part, med rutiner for hva, hvem og hvordan oppgaver utføres. Rutiner kan enkelt legges til fra et eget bibliotek eller opprettes fra start, slik at alle rutiner er tilpasset egen bruk.

Lovpålagt

Internkontroll er lovpålagt. Det behøver ikke være komplisert eller krevende, men det må tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften.

Prosjekter

Økt kontroll

Ved større oppdrag bør alt organiseres under ett prosjekt. Dermed samles alle aktiviteter på ett sted, og det oppnås bedre oversikt og kontroll hele tiden.

Redusert risiko

Når prosjektlederen har tilgang til data i sanntid, er det lettere å ta beslutninger og grep på et tidlig tidspunkt. Det samme gjelder tiltak for risikoreduksjon.

Oppgaver

Organisering av aktiviteter

Med oppgaver kan fremtidige aktiviteter fordeles og planlegges, inkludert faste aktiviteter. Benytt egen kalender for å inkludere fravær og ferie.

Gi de ansatte kontroll

Oppgaver kan plukkes, avvises, fullføres og opprettes direkte i GO digital av hver medarbeider, inkludert ferdigstillelse der leder eller andre overtar.

Filer og mapper

Opplasting av dokumenter og bilder, godt organisert i mapper med smart styring for innsyn og tilgang.

Forhåndsvisning av dokumenter og bilder direkte, med mulighet for å dele en unik link. Video kan lages direte for å forklare endringer knyttet til eksempelvis et bilde eller et dokument.

Loggføring av alle aktiviteter knyttet til et dokument eller bilde, slik at det er enkelt å se hendelsesforløpet i ettertid.

Sjekklister

Økt kvalitet

Arbeidet kontrolleres fortløpende med smarte sjekklister for å sikre færre feil og høyere kvalitet. Feilrapportering direkte fra et sjekklistepunkt slik at leder kan følge hele prosessen.

Tilpasning og skreddersøm

En sjekkliste gir stor gevinst når den brukes rett. De kan lages fra forhåndsdefinerte maler eller kopieres fra biblioteket i GO digital. Tilpasning og skreddersøm for hver sjekkliste, etter behov og prosjekttype.

Avviksmelding

Aktiv forebygging

Ved avvik er det viktig å dokumentere fortløpende for å hindre at det skjer igjen. Aktiv forebygging bidrar til økt trygghet og sikkerhet.

Inkludering av eksterne

Avvik kan underbygges med ytterligere dokumentasjon, ved å invitere eksterne via e-post for å innhente tilleggsinformasjon.

Endringsmelding

Endringer skjer

Endringsmelding benyttes for å dokumentere årsaker og konsekvenser når endringer oppstår.

Digital behandling

Når endringsmelding er signert og ferdig utfylt, kan man legge til mottakers e-postadresse og be om digital signatur og behandling.

Integrasjon med dine
favorittverktøy

Integrasjoner sørger for at ulike systemer alltid er oppdatert, og at mange manuelle arbeidsoppgaver kan automatiseres.

Sidevelger

Prøv GO digital

Avtal en demo med en av våre rådgivere for å få stålkontroll på dine prosjekter fra A til Å allerede i dag. Demo tar kun 15 minutter og er helt uforpliktende.

Prøv GO digital

Del på: