fbpx

GO digital

Personvern

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I GOLIATH SYSTEMER AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å kjøpe tjenester fra oss, motta vårt nyhetsbrev e.l vil Goliath Systemer AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Goliath Systemer AS ved daglig leder Kim Andre Heggenes.

Kontaktinformasjonen til Goliath Systemer AS er:
Adresse: Dronningens gate 5-7, 3211 Sandefjord
E-post: post@gosys.no
Telefon: 930 555 86
Organisasjonsnr: 918 889 450

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Kim Andre Heggenes på heggenes@gosys.no eller tlf. 930 555 86.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om våre produkter og virksomhet eller våre samarbeidspartneres produkter: E postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg. Samtykkene kan du administrere ved å kontakte kundeservice support@gosys.no eller på dine innstillinger på nettsiden vår.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale; for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. En eventuell videre oppbevaring av dokumentene vil kreve samtykke fra deg.
 4. Avtale om kjøp av våre produkter: Navn, epostadresse, adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtalen, det vil si for å gjennomføre avtalen og administrere kundeforholdet.
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Goliath Systemer AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Terrahost AS:

 • Dette er en av våre serverleverandører hvor all data lagres og oppbevares i trygge og sikre omgivelser.
 • Data som lagres er navn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsnummer, adresse, postnummer, poststed, sivilstatus, ansattnummer, ansettelsesdato, stillingsprosent, type stilling
 • Om man er Tillitsvalgt, verneombud, brannvern eller BAS/formann.

Cosmos IT:

 • Dette er en av våre serverleverandører hvor all data lagres og oppbevares i trygge og sikre omgivelser.
 • Data som lagres er navn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsnummer, adresse, postnummer, poststed, sivilstatus, ansattnummer, ansettelsesdato, stillingsprosent, type stilling
 • Om man er Tillitsvalgt, verneombud, brannvern eller BAS/formann.

Zirius Regnskap:

 • Goliath Systemer AS har integrasjoner mot Zirius hvor det sendes data relatert til timer som er arbeidet og kjøreturer logget fra GPS levert av Guard Systemes AS.
 • Data som sendes er: Ansattnummer, navn, prosjekter, avdelinger, oppgaver, timer, tidspunkt for arbeid, pauser, antall km og utlegg.

Aartun Regnskapsservice:

 • Dette er Goliath Systemer sin egen regnskapsfører og i den forbindelse blir det fakturert ut mot kunde hvor enkelt opplysninger blir nevnt i faktura sammenheng.
 • Data som brukes er virksomhetens navn, adresse, postnummer, poststed, telefon og e-post samt navn på kontaktperson/referanse.

Guard Systems AS:

 • Goliath Systemer AS har en integrasjon mot Guard Systems hvor Guard leverer kjørebok løsning til sine kunder også henter Goliath Systemer ut data fra Guard basert på kjøringen hos kunden til Guard.
 • Data som hentes ut her er fra adresse, til adresse, skiltnummer på bil, tidspunkt for start og stopp.

  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: Gå til nettstedet her.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Kundeservice eller daglig leder. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte Kundeservice eller redigere innstillingene dine på nettsiden vår.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: Gå til nettstedet her.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Innhold i denne erklæringen kan ikke kopiers av andre parter til eget eller kommersielt bruk!